Czy ominięcie przez wykonawcę słowa „miesięcy” po wpisaniu liczby „24” w odniesieniu do oferowanego okresu gwarancji należy uznać za omyłkę pisarską?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Zamawiający w formularzu ofertowym wymagał podania okresu gwarancji. Formularz wygląda następująco: " X gwarancji (wymagane minimum 24 miesiące)". Wykonawca złożył ofertę wpisując 24 gwarancji tj. nie podał słowa miesięcy. W SIWZ brak jest instrukcji jak wypełnić formularz jednak zapis w nawiasie sugeruje by podać słowo miesięcy.

Co zamawiający powinien zrobić w tej sytuacji, czy powinien odrzucić ofertę? (brak słowa miesięcy nie daje zamawiającemu pewności, że oferta jest zgodna z SIWZ.)

Czy może zamawiający powinien ofertę wyjaśnić, jednakże czy nie będzie to stanowiło negocjacji oferty oraz w jakim trybie poniżej ofertę można poprawić?

Wprawdzie gwarancja nie była jednym z kryteriów oceny ofert, jednak mamy tu do czynienia z formularzem ofertowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX