Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r.

PYTANIE

Jesteśmy stowarzyszeniem zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. W ramach prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej zużywaliśmy do napędu statków powietrznych benzynę lotniczą, której zużycie zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym ze względu na przeznaczenie korzysta ze zwolnienia od akcyzy, pod warunkiem że są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13. Jednym z tych warunków jest prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem. Zakres danych, jakie powinna zawierać ta ewidencja został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy. W wyniku przeprowadzonej kontroli z Urzędu Celnego zostało wszczęte postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono że ewidencja wyrobów zwolnionych od akcyzy prowadzona była w sposób nieprawidłowy, nierzetelny, ponieważ wystąpiły rozbieżności w zużyciu paliwa pomiędzy ewidencją wyrobów akcyzowych a dokumentami księgowymi.

Czy określone w drodze decyzji Urzędu Celnego zobowiązanie w podatku akcyzowym, które zostało zapłacone można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Czy od tego wpłaconego podatku akcyzowego powinniśmy naliczyć i wpłacić podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?