Czy okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych można zaliczyć do stażu pracy w jednostce budżetowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ma szansę na awans na stanowisko kierownika, musi posiadać 3 letni staż pracy w budżetówce. Przebieg zatrudnienia ww. osoby u obecnego pracodawcy przedstawiał się następująco:

- umowa o pracę na czas określony od dnia 15 listopada 2019 r. do 29 lutego 2020 r. (stanowisko: pomoc administracyjna),

- umowa o pracę od dnia 5 marca 2020 r. do dnia 5 września 2021 r. (na stanowisku pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy - praca biurowa,

- umowa o pracę od dnia 6 września 2021 r. do teraz (pracownik biurowy zatrudniony po naborze na stanowisko urzędnicze).

Czy do przedstawionych 3 lat stażu pracy w budżetówce można liczyć tylko umowę wskazaną w ostatnim podpunkcie, czy liczą się także umowy o pracę w ramach współpracy z PUP? Jaki okres należy uwzględnić pracownikowi w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX