Czy okres zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do wysługi lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik doniósł zaświadczenie z urzędu pracy, iż był zarejestrowany w urzędzie jako osoba bezrobotna w okresie 1.10.2008 - 15.10.2009 r. i pobierał zasiłek/stypendium dla bezrobotnych od dnia 1.10.2008 do dnia 31.03.2009 r. - zasiłek dla bezrobotnych; od dnia 15.04.2009 do 15.10.2009 r. - stypendium za okres stażu.

Czy jeśli jesteśmy szkołą państwową i wypłacamy obok wynagrodzenia dodatek za wysługę lat (za staż pracy) to czy okres zasiłku dla bezrobotnych również trzeba wliczyć czy tylko okres stypendium za okres stażu należy wliczyć do wysługi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access