Czy okres, za który pracownik nie miał prawa do wynagrodzenia chorobowego, należy uwzględnić w jednym okresie zasiłkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w okresie 23-27.08.2022 r. był niezdolny do pracy, za co otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Następnie za okres 8-12.10.2022 r. wpłynęło kolejne zwolnienie na PESEL pracownika, z błędem literowym w nazwisku. Z informacji uzyskanych w ZUS za okres ten pracownik nie miał prawa do wynagrodzenia chorobowego. Obecnie od 8.12.2022 r. do chwili obecnej pracownik jest niezdolny do pracy.

Czy okres, za który pracownik nie miał prawa do wynagrodzenia chorobowego, tj. 8-12.10.2022 r. zwolnienie z błędem w nazwisku, należy uwzględnić w jednym okresie zasiłkowym, a jeżeli nie, to czy należy uwzględnić w nim niezdolność w okresie 23-27.08.2022 r., skoro przerwa pomiędzy niezdolnością od 08.12.2022 r. wyniosła więcej niż 60 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX