Czy okres urlopu bezpłatnego należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica przedłożyła świadectwo pracy za lata pracy od 18 czerwca 1974 r. -31 maja 1994 r. W pozycji "urlopy bezpłatne" wpisana jest informacja, że korzystała w okresie od 29 października 1988 r. - 31 maja 1994 r. z urlopu bezpłatnego. Pani ta przekazała mi informację, że w tym okresie pobierała zasiłek pielęgnacyjny z powodu choroby syna.

Czy okres ten należy wliczyć do stażu pracy i stażu do nagrody jubileuszowej?

Pracodawca jest jednostką budżetową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX