Czy okres udziału nauczyciela w strajku skutkuje przedłużeniem okresu pracy warunkującego prawo nauczyciela do urlopu dla... - OpenLEX

Czy okres udziału nauczyciela w strajku skutkuje przedłużeniem okresu pracy warunkującego prawo nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel rozpoczął pracę w szkole 1 września 2015 roku. Zatrudnienie trwa nadal. W tym czasie przebywał na zwolnieniach lekarskich 194 dni (6 miesięcy i 12 dni). W związku z art. 73 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. O jaki okres należy przedłużyć nauczycielowi okres pracy 6 miesięcy i 12 dni czy tylko 12 dni? Czy strajk nauczycieli w 2019 roku również przedłuża ten okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX