Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik rozwiązał umowę o pracę 31.08.1997 na własną prośbę. Następnie odbył zasadniczą służbę wojskową w okresie od 06.11.1997 r. do 28.01.1999 r. Następnie zarejestrował się w biurze pracy jako bezrobotny od 29.01.1999 r., z prawem do zasiłku dla bezrobotnych w okresie 06.02.1999 r. - 23.05.1999 r. Pracę podjął w innym zakładzie pracy bezpośrednio po "bezrobotnym" od 24.05.1999 r. Czy ma prawo do wysługi za okres zasadniczej służby wojskowej? Pracownik jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?