Czy okres służby w OHP należy zaliczyć pracownikowi do stażu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie związane z okresami zatrudnienia zaliczanymi do stażu pracy i nagrody jubileuszowej. Pracownik w okresie od dnia 18 listopada 1978 r. do dnia 31 sierpnia 1980 r. odbywał służbę w OHP zamiast służby wojskowej (wpis z pieczątką w książeczce wojskowej), od dnia 17 grudnia 1979 r. do dnia 31 lipca 1990 r. praca w zakładzie pracy (świadectwo pracy). Okresy te nakładają się na siebie - pracownik wyjaśnił, że jednocześnie pracował oraz dojeżdżał do OHP.

Czy okres od dnia 18 listopada 1978 r. do dnia 16 grudnia 1979 r. należy zaliczyć pracownikowi do stażu pracy i nagrody jubileuszowej na podstawie posiadanych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX