Czy okres przebywania w areszcie tymczasowym wlicza się do okresu od którego zależą uprawnienia pracownicze? - OpenLEX

Czy okres przebywania w areszcie tymczasowym wlicza się do okresu od którego zależą uprawnienia pracownicze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy przebywał miesiąc w areszcie tymczasowym i otrzymywał połowę wynagrodzenia za pracę - z mocy prawa zawieszony stosunek pracy. Czy okres ten wlicza się do stażu pracy, od którego zależą prawa pracownicze, takie jak dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX