Czy okres przebywania nauczycielki na urlopie macierzyńskim należy zaliczyć jej do stażu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zatrudniona była na czas określony do 31.08.1993 r. Od 27.07. do 15.11.1993 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie od 17 listopada była zarejestrowana jako osoba bezrobotna.

Czy okres od 1 września do 17 listopada (gdy nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim) należy zaliczyć do stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access