Czy okres przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym wliczany jest do okresu pracy uprawniającego do nabycia prawa do nagrody... - OpenLEX

Czy okres przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym wliczany jest do okresu pracy uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi złożył pismo o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Posiada on wykształcenie zawodowe. Jego okres pracy to:

- od 1 września 1976 r. - 27 kwietnia 1980 r. wykonywał praktyczną naukę zawodu, (tj. 3 lata 7 miesięcy i 27 dni),

- następnie odbył służbę wojskową (tj. 2 lata, 2 miesiące i 8 dni),

- dalej pracował w zakładach, (tj. łącznie 15 lat 33 miesiące i 56 dni),

- przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym, (tj. 11 miesięcy i 26 dni),

- był zarejestrowany w urzędzie pracy i pobierał zasiłek za okres 25 grudnia 2007 r. - 26 marca 2008 r., (tj. 3 miesiące i 3 dni).

Czy okres praktycznej nauki zawodu, świadczenie rehabilitacyjne i okres pobierania zasiłku zalicza się do stażu pracy do naliczenia nagrody jubileuszowej?

Czy słusznie wystąpił o nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?