Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zatrudniona w starostwie powiatowym na stanowisku kierowniczym urzędniczym (art. 6 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym), przez trzy lata prowadziła działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (biuro projektowe). Oprócz tego nigdzie więcej nie pracowała.

Czy ta osoba może dalej prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie i czy okres prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się, zgodnie z art. 38 ust. 5 ww. ustawy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnia pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?