Czy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolniczym wlicza się do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2006 r.

PYTANIE

Czy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolniczym (18 lat od 1986 r.) wlicza się do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Pracownik w momencie przyjęcia do pracy nie przedstawił dokumentów potwierdzających ten fakt. Odpowiednie dokumenty przedłożył dopiero wraz ze wnioskiem o wypłatę nagrody.

Kiedy należy wypłacić pracownikowi nagrodę? Czy pracownikowi legitymującemu się takim stażem pracy przysługuje urlop w wymiarze 26 dni?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access