Czy okres pracy w Anglii dyrektor szkoły może zaliczyć nauczycielowi do stażu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel przebywał w Anglii przez 1 rok, gdzie był zatrudniony jako "casual worker".Nie miał umowy na stałe, ale były odprowadzane wszystkie składki. Pracowniknie umieokreślićco to jest za rodzajumowy, czy jest to umowao pracęczy umowazlecenie.

1)

Czy można nauczycielowi zaliczyć ten okres do stażu pracy i do nagrody jubileuszowe (w czasie gdy pracował w Anglii w szkole miał urlop bezpłatny)?

2)

Jakie dokumenty powinien przedstawić aby ww. staż mógł być zaliczony do stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX