Czy okres pracy nauczyciela w PHS i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy wliczyć do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat w szkole będącej dodatkowym miejscem pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym. Podlegamy pod powiat, zatrudniamy nauczyciela na 12/18 etatu. Ten sam nauczyciel pracuje w innej szkole na 13/18 etatu, szkoła ta podlega pod gminę i jest jego głównym zakładem pracy według oświadczenia. Jaki dodatek za wysługę lat należy zapłacić nauczycielowi w naszej szkole? Przedstawiam następujące okresy zatrudnienia:

- 4 października 1978 r. - 29 lutego 1992 r. PHS,

- 29 sierpnia 1992 r. - 28 sierpnia 1993 r. zasiłek dla bezrobotnych,

- 1 września 1993 r. - do teraz, w szkole w innym zakładzie pracy 13/18 etatu,

- 1 września 2002 r. - do teraz, w naszym zakładzie pracy 12/18 etatu.

Czy nasz zakład może zaliczyć do dodatku stażowego zamknięty okres pracy w PHS i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i płacić 20% dodatku stażowego?

Czy należy płacić 8% dodatku stażowego za okres pracy tylko w naszym zakładzie pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX