Czy okres pobierania uposażenia z tytułu pełnienia funkcji posła wliczany jest do stażu pracy, uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w okresie od 2001 do 2010 r. sprawował mandat posła. Na ten okres oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora miał udzielony urlop bezpłatny. Pracodawca jest jednostką samorządową.

Czy pracownikowi należy się nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy, jeśli ten okres upłynął w czasie pełnienia mandatu posła, a okres 3 lat dotyczący roszczeń pracowników nie upłynął jeszcze?

Artykuł 28 ust. 1 ustawy mówi: Okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy.

Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy poseł podejmuje pracę po zakończeniu mandatu?

Jak należy postąpić w tej sytuacji, kiedy nie podejmuje zatrudnienia, lecz po zakończeniu urlopu bezpłatnego udzielonego jak wyżej, następuje rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron?

Czy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty nagrody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX