Czy okres pobierania uposażenia przez posła wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po zakończenia poprzedniej kadencji sejmu w listopadzie 2015 r. do zakładu powrócił poseł i rozwiązuje umowę o pracę z związku z nabyciem uprawnień emerytalny. W okresie sprawowania mandatu posła przebywał na urlopie bezpłatnym.

Czy będzie mu przysługiwał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i za jaką ilość dni?

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora w art. 28. mówi, że: 1. Okres pobierania uposażenia jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX