Czy okres po wygaśnięciu mandatu można zakwalifikować jako okres usprawiedliwionej niepłatnej nieobecności w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi, któremu udzielono urlopu bezpłatnego w związku z pełnieniem funkcji z wyboru, wygasł mandat z dniem 14 czerwca 2023 r. Na podstawie art. 74 k.p. pracy pracownik może zgłosić swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Pracownik zgłosił powrót do pracy z dniem 20 czerwca 2023 r. Jak należy traktować okres od 15 czerwca do 19 czerwca 2023 r.? Czy jest to okres wliczany do stosunku pracy u pierwotnego pracodawcy? Jeśli tak, to czy należny go traktować jako okres usprawiedliwionej nieobecności bez prawa do wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX