Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy okres niewykonywania pracy, za które nauczycielowi wypłacono – na podstawie ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela – wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z tytułu choroby czy też zasiłku opiekuńczego należy wpisać do świadectwa pracy? Nauczycielka jest zatrudniona w zespole szkół od 01.09.1988 r. Korzystała ze zwolnień lekarskich w latach 1988-1991. Obecnie będzie ubiegała się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego przez ZUS. Dla celów ustalenia stażu pedagogicznego ZUS poprosił o wykazanie zwolnień lekarskich za cały okres zatrudnienia. Czy w świadectwie pracy należy wykazać zwolnienia lekarskie, za które nauczyciel otrzymał wynagrodzenie na podstawie KN. Jeśli tak, czy powinna pojawić się informacja o wynagrodzeniu wypłaconym z KN i oddzielnie z Kodeksu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację