Czy okres nieświadczenia pracy należy uznać za usprawiedliwioną nieobecność w przypadku odwołania się od orzeczenia lekarskiego przez pracodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dostarczył do pracodawcy orzeczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdził, że pracownik jest zdolny do pracy na swoim stanowisku, jednak nie może dźwigać jednorazowo powyżej 10 kg. W skierowaniu na badania pracodawca wskazał, że pracownik na swoim stanowisku wykonuje pracę dźwigając do 30 kg. Pracodawca nie może zapewnić pracownikowi takich warunków więc złożył odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Podczas oczekiwania na komisję lekarską pracownik będzie miał usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Czy za ten czas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Czy w okresie oczekiwania na komisję pracownik może wnioskować o urlop wypoczynkowy.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access