Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dyplomowany został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie (prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu poza pracą). Wyrok uprawomocnił się w czerwcu 2016 r. ale nauczyciel nie powiadomił dyrektora o tym fakcie. Nauczyciel pracując, bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych obowiązków. Dyrektor szkoły z dniem powzięcia informacji o prawomocnym skazaniu (listopad 2017 r.) stwierdził wygaśniecie stosunku pracy. Czy okres, który upłynął od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia powzięcia informacji przez dyrektora, trzeba traktować jako okres nienależnego pobierania wynagrodzeń i tym samym dochodzić od pracownika ich zwrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?