Czy okap dachu może wystawać poza nieprzekraczalną linię zabudowy, gdy w miejscowym planie zagospodarowania został pominięty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy okap dachu może wystawać poza nieprzekraczalną linię zabudowy, gdy w miejscowym planie zagospodarowania został pominięty?

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis o nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej mogą się znajdować budynki. Przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, balkony, tarasy i wykusze o głębokości nie przekraczającej 1,3 m od lica ściany budynku. Nie ma wzmianki o okapie dachu.

Czy w takim wypadku okap przekraczający nlz jest również traktowany jako drugorzędny element domu i może wystawać poza tę linię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX