Czy ojciec może wnioskować o świadczenie wychowawcze na dzieci z nowego związku uznając syna za pierwsze dziecko w rodzinie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r.

PYTANIE

Klient złożył wniosek o świadczenie wychowawcze na drugie i trzecie dziecko. W składzie rodziny wykazał dziecko z poprzedniego związku małżeńskiego, które uznał za pierwsze dziecko. Do wniosku dołączony został wyrok rozwodowy, z którego wynika, że władza nad najstarszym dzieckiem została powierzona matce, a klient został zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz syna. Ponadto w dokumentacji znajduje się pozew o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie zmiany dotyczącej wykonywania władzy rodzicielskiej wraz z zabezpieczeniem. Postanowieniem z maja 2018 r. udzielono klientowi zabezpieczenia nad synem poprzez ustanowienie pieczy wnioskodawcy i ustaleniem miejscem zamieszkania dziecka przy ojcu.

Czy w związku z tym, że nie doszło jeszcze do zmiany wyroku w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej z matki na ojca, lecz ustanowiono pieczę nad dzieckiem należy uznać, że ojciec ma uprawienia do wnioskowania o świadczenie wychowawcze na dzieci z nowego związku, uznając syna za pierwsze dziecko w rodzinie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access