Czy ojciec dziecka (pracownik) może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 56 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik (ojciec dziecka) pozostaje w związku nieformalnym. Matka dziecka od dnia porodu przebywa na urlopie macierzyńskim pracownik ojciec dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie, w którym jest informacja o niemożliwości opieki matki nad noworodkiem ze względu na stan pooperacyjny (matka dziecka nie przebywa w szpitalu).

Czy ojciec dziecka (pracownik) może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 56 dni?

Jakie dokumenty należy złożyć do wypłaty ww. zasiłku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX