Czy OHP powinno do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego załączyć formularz informacji... - OpenLEX

Czy OHP powinno do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego załączyć formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w 2019 r. wydana została decyzja o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego wraz z zaświadczeniem o pomocy de minimis. OHP po otrzymaniu decyzji i zaświadczenia zwrócił się o wydanie zaświadczenia, które anulowało by wydane zaświadczenie bądź zaświadczenia potwierdzającego fakt, że gmina nie udzieliła im pomocy de minimis, ponieważ uważają, że otrzymana pomoc nie jest pomocą de minimis, czy jest to zgodne z przepisami? Czy OHP powinno do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego załączyć formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem dot. otrzymanej pomocy w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go lat i czy gmina powinna wraz z decyzją o przyznaniu dofinansowania wydać zaświadczenie o otrzymanej przez nich pomocy de minimis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX