Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobie, której ograniczono władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych na te dzieci?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access