Czy ograniczenie opuszczania terenu domu pomocy społecznej może być wprowadzone przez dyrektora DPS na czas krótszy niż 6 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 2b ustawy o pomocy społecznej zostało wydane na okres 6 miesięcy, ale lekarz nie wskazał, w jakim okresie ograniczenie może być wprowadzone, a jedynie wskazał, iż ograniczenie należy wprowadzić w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, np. spożycie alkoholu, zachowania agresywne, zaostrzenie psychozy.

Czy ograniczenie opuszczania terenu domu pomocy społecznej może być wprowadzone przez dyrektora DPS na czas krótszy niż 6 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX