Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepis art. 34 ust. 1-3 ustawy o działalności leczniczej, wymagający uzyskania zgody wojewody w przypadku częściowego, czasowego zaprzestania działalności leczniczej w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego ma zastosowanie także w przypadku, gdy czasowe zaprzestanie działalności leczniczej dotyczy nie całego oddziału lecz jego części (np. w przypadku remontu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?