Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas zastępstwa. W umowie o pracę został zawarty zapis o następującej treści: "umowa o pracę zawarta na czas określony od dnia 20 lipca 2015 r. do dnia zakończenia usprawiedliwionej nieobecności w pracy pani X". Z uwagi na to iż Pani X prawdopodobnie przedłuży swoją usprawiedliwioną nieobecność do końca 2018 r. planujemy ograniczyć czas trwania umowy na zastępstwo do 16 sierpnia 2016 r.

Czy zmiany tej należy dokonać aneksem do umowy o pracę czy porozumieniem zmieniającym?

Jaka powinna być treść takiego aneksu lub porozumienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację