Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ogłoszenie upadłości spółki (S.A.) ma wpływ na decyzję w sprawie zezwolenia na odprowadzanie i oczyszczanie ścieków?

Spółka prowadziła z gminą i jej jednostkami rozmowy na temat sprzedaży instalacji oczyszczalni ścieków.

Czy w takiej sytuacji (ogłoszona upadłość spółki) można zastosować art. 31 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) - dalej u.z.w.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?