Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku prowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych (objętego obowiązkiem elektronizacji), zamawiający zobowiązany jest przesyłać do wykonawców pisma (np. wezwania do złożenia dokumentów, zawiadomienia o poprawie oferty, zawiadomienie o wyborze oferty itp.), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika zamawiającego, czy wystarczającym będzie przesłanie skanu pisma podpisanego w formie papierowej?

Czy zamawiający całą dokumentację z prowadzonego postępowania (tj. ogłoszenie, SIWZ, wszelkie pisma przekazywane wykonawcy, protokół postępowania), musi posiadać w postaci elektronicznej i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację