Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W formularzu ofertowym wykonawca nie wpisał ceny. Wypełnił jego pozostałe pola, a strony są zaparafowane. Cena za wykonanie usługi wynika z innego dokumentu (preliminarza kosztów - stanowiącego załącznik do SIWZ), który został podpisany przez wykonawcę. Jest tam podana szczegółowa kalkulacja poszczególnych elementów zamówienia. Pozostała treść oferty nie budzi zastrzeżeń.

Jedyna wątpliwość to czy taką ofertę należy rozpatrywać, czy może odrzucić na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.?

Wykonawca zaproponował przedmiot zamówienia zgodny z oczekiwaniami zamawiającego, nie dopełnił natomiast wymogów formalnych co do sposobu przygotowania oferty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?