Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2017 r.

PYTANIE

Czy odzież spawalnicza trudnopalna (kategorii II), oprócz deklaracji zgodności i powołania się na normę PN-EN 470-1:1999 Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne, dyrektywę Rady 89/686/ EWG oraz normy zharmonizowane jest identyczna ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu: - WE/S/2209/2014 wydanego z dnia 17.03.2014 przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy i musi posiadać oznaczenie w formie wszywek w częściach odzieży i oznakowanie CE?

Czy wystarczy deklaracja zgodności?

Czy przez cały okres użytkowania etykiety muszą pozostać czytelne i wszyte w odzież?

Czy takie określenie dla koszuli do prac spawalniczych jest dopuszczalne: "koszula robocza-ochronna", "wykonana z tkaniny spełniająca normę PN-EN ISO 11612:2011 (EN ISO 11612:2008) "Odzież ochronna. Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem" Al, A2, BI, Cl, FI przeznaczona dla minimalnych zagrożeń, będących w I kategorii ryzyka, jest zgodna z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/ EWG oraz z normą zharmonizowaną PN-P-84525 1998?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?