Czy odziedziczone rzeczy i nieruchomości przez syna, córkę i żonę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w... - OpenLEX

Czy odziedziczone rzeczy i nieruchomości przez syna, córkę i żonę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w podanym stanie faktycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spadkobiercami po zmarłym są syn, córka i żona. Odziedziczyli dom, mieszkanie i 2 samochody i środki pieniężne na rachunkach bankowych.

Czy odziedziczone rzeczy i nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli spadkobiercy posiadają już na własność inne lokale mieszkalne stanowiących odrębną nieruchomość (art. 16 ust. 2)? Czy bez względu na posiadane już nieruchomości będą zwolnieni z podatku, jeżeli w terminie 6 miesięcy zgłoszą nabycie spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 4a)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?