Czy odwołanie w szkole społecznego inspektora pracy z powodu nie wywiązywania się z obowiązków, powinno być traktowane jako... - OpenLEX

Czy odwołanie w szkole społecznego inspektora pracy z powodu nie wywiązywania się z obowiązków, powinno być traktowane jako wygaśnięcie mandatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odwołanie w szkole społecznego inspektora pracy z powodu nie wywiązywania się z obowiązków, powinno być traktowane jako wygaśnięcie mandatu wraz z przysługującym okresem ochrony przez jeden rok, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy – dalej u.s.i.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?