Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 sierpnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

W związku z projektowaną budową sieci kanalizacyjnej na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, zaistniała konieczność wycinki drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. Z tego tytułu ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego wysokość odszkodowania przysługującego współwłaścicielom na podstawie art. 83 ust. 7 Ustawy o Ochronie Przyrody.

Czy wypłacone odszkodowanie za wycinkę drzew może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?