Czy odszkodowanie za utracony zarobek świadka, w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu jest przychodem zwolnionym od opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odszkodowanie (wynagrodzenie) za utracony zarobek świadka, w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu jest przychodem, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy od tej wypłaty pobierać zaliczki na podatek dochodowy zarówno w sprawach cywilnych jak i w sprawach karnych?

Czy sędziemu w stanie spoczynku, któremu sąd płaci uposażenie przysługuje obniżenie przychodu o koszty wynikające z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX