Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Energetyczny zawarł z nami (spółka z o.o., gospodarstwo rolne) umowę o treści "Uzgodnienie dotyczące wejścia na teren pól celem wykonywania czynności na urządzeniach elektroenergetycznych. Strony ustalają, że za korzystanie z nieruchomości wykonawca zapłaci spółka z o.o. ryczałtowe wynagrodzenie po zakończeniu prac. Ustalone przez strony wynagrodzenie obejmuje wszelkie roszczenia z tytułu korzystania z nieruchomości". Po zakończeniu prac spisano protokół i ustalono ryczałtową kwotę do zapłaty w terminie 30 dni.

Jak to zdarzenie potraktować?

Czy jest to odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych (faktycznie były to szkody w zasiewach rzepaku)?

Czy jednak to udostępnienie powinno to być jakby dzierżawą i wtedy faktura z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?