Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Deweloper na podstawie zawartego porozumienia 31.05.2017 r. przekazał grunt przeznaczony na cele publiczne pod ulicę klasy dojazdowej. Z dniem 28.04.2016 r. przekazany grunt z mocy prawa stał się własnością Gminy. Strony ustaliły wysokość odszkodowania w wysokości 1 zł. Deweloper zakupił grunt w 2006 r. za kwotę 405.000 zł. Czy w tym przypadku otrzymane odszkodowanie stanowi przychód zwolniony i czy koszt zakupu działki stanowi koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?