Czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji podlega opodatkowaniu w Polsce, jeśli jego odbiorca ma miejsce zamieszkania poza... - OpenLEX

Czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji podlega opodatkowaniu w Polsce, jeśli jego odbiorca ma miejsce zamieszkania poza terytorium Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Węgier zatrudniony w Polsce i mieszkający w Polsce do dnia 7 lipca 2010 r. rozwiązał umowę z polskim pracodawcą w dniu 20 czerwca 2010 r. Przez okres od lipca do grudnia 2010 r. otrzymywał co miesiąc wypłatę z tytułu zakazu konkurencji.

Jeżeli od dnia 8 lipca 2010 r. mieszkał on na Węgrzech, to gdzie pracodawca powinien odprowadzać zaliczkę na jego podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty świadczenia wynikającego z zakazu konkurencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?