Czy odszkodowanie wypłacone w związku z nieuregulowanym zobowiązaniem stanowi koszt uzyskania przychodów? - OpenLEX

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z nieuregulowanym zobowiązaniem stanowi koszt uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. z kapitałem zagranicznym sprzedała w 2019 r. towar. Przez pół roku faktura nie została opłacona. W związku z tym, spółka matka (firma zagraniczna) wystąpiła do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania (spółka matka ubezpiecza transakcje dla spółki córki w ramach umowy podpisanej z ubezpieczycielem w kraju siedziby spółki matki). Z umowy z ubezpieczycielem wynika, iż odszkodowania wypłacane będą na konto wskazane przez spółkę ubezpieczającą. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 90% wartości faktury. Następnie spółka matka przelała tę wartość na konto spółki z o.o.

Czy odszkodowanie należy opodatkować, czy też potraktować jako zapłatę należności?

Czy w związku z zaistniałą sytuacją po stronie spółki polskiej wystąpią jakieś dodatkowe obowiązki, zgodnie z CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?