Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała decyzję Prezydenta Miasta o przejęciu części nieruchomości gruntowej należącej do spółdzielni na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych. Z decyzji wynika, iż jest to nieruchomość niezabudowana -uzbrojona w sieci: energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Czy otrzymane odszkodowanie jest opodatkowane VAT (23%)?

Przejęty grunt należał do nieruchomości mieszkaniowej i służył celom gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W związku z nabyciem gruntu nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nie były też dokonywane żadne ulepszenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?