Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę w trybie dyscyplinarnym. Pracownik odwołał się do sądu i wniósł pozew przeciw pracodawcy o wypłatę odszkodowania w kwocie 3000 zł za okres wypowiedzenia oraz o zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca zawarł z pracownikiem ugodę mediacyjną przed mediatorami z fundacji. W wyniku ugody strony ustaliły i tak zostało zapisane w treści ugody, że pracodawca zapłaci pracownikowi kwotę 2000 zł brutto. Nie zostało zapisane w ugodzie z jakiego tytułu ta kwota została wypłacona. Ugoda ta została następnie postanowieniem zatwierdzona przez sąd. W wyniku ugody pracodawca ma wypłacić byłemu pracownikowi kwotę brutto 2000 zł.

Czy taka ugoda traktowana jest jako ugoda sądowa czy pozasądowa i należy od niej pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy ustalona kwota brutto podlega zwolnieniu z podatku dochodowego do osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?