Czy odszkodowanie otrzymane w zamian za udostępnienie gruntu innej spółce celem wykonania przyłącza energetycznego podlega... - OpenLEX

Czy odszkodowanie otrzymane w zamian za udostępnienie gruntu innej spółce celem wykonania przyłącza energetycznego podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X, która jest podatnikiem VAT zawarła umowę z właścicielem sąsiadującej posesji - Spółką Y, która jest również podatnikiem VAT. Na podstawie tej umowy Spółka X wyraża zgodę na wykonanie przyłącza energetycznego przez Spółkę Y, które biegłoby przez grunt będący własnością Spółki X. Spółka Y zobowiązała się w umowie do wypłaty odszkodowania na rzecz Spółki X tytułem wyrządzonych strat.

Czy przychód z tytułu odszkodowania będzie podlegał opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?