Czy odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu umowy o zakazie konkurencji zawartej jest należne, jeśli strony rozwiążą umowę za porozumieniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. Strony określiły w niej, że w razie rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi będzie przysługiwało stosowne odszkodowanie pieniężne.

Czy odszkodowanie to jest należne jeśli strony rozwiążą umowę za porozumieniem stron lub to pracownik wypowie umowę o pracę? Czy w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracownika pracodawca może wypowiedzieć tą klauzulę w umowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX