Czy odsunięcie pracownika od pracy ze względu na podejrzenie jego stanu nietrzeźwości powinno mieć formę pisemną? - OpenLEX

Czy odsunięcie pracownika od pracy ze względu na podejrzenie jego stanu nietrzeźwości powinno mieć formę pisemną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wskazanie poprawnego postępowanie w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie, iż pracownik znajduje się w stanie nietrzeźwości. Dotychczas stosowaliśmy protokół z badania stanu trzeźwości pracownika, gdzie podpisy składał bezpośredni przełożony, pracownik i świadek.

Czy poinformowanie pracownika o odsunięciu go od pracy powinno mieć formę pisemną?

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów pracodawca może samodzielnie przeprowadzić kontrolę stanu trzeźwości pracownika przy obecności osoby trzeciej występującej w charakterze świadka i czy pracownik musi wyrazić na to zgodę, lub czy taka kontrola może być przeprowadzona poprzez pracodawcę tylko z inicjatywy pracownika? 

Czy nadal możemy stosować formę dowodu w postaci protokołu, czy w każdym z wymienionych przypadków należy wzywać policję? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX