Czy odstrzał sanitarny może być realizowany na terenie, w stosunku do którego został ustanowiony zakaz polowań?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynęło oświadczenie o zakazie wykonywania polowania złożone na podstawie art. 27b ust. 1 i 4 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) - dalej pr.łow. Powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia nakazał odstrzał sanitarny zwierząt m.in. na tym terenie.

Czy taki odstrzał może być realizowany na terenie, w stosunku do którego został ustanowiony zakaz polowań?

W przypadku gdy odstrzał sanitarny może być realizowany w terenie, gdzie jest zakaz polowań, czy starosta posiadając wiedzę o zakazie polowań i odstrzale sanitarnym na tym terenie powinien kogokolwiek informować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX