Czy odstępstwo od zakazu wprowadzonego w stosunku do pomnika przyrody wiązałoby się z podjęciem uzgodnienia przez radę gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wójta wpłynął wniosek od spółki gazowniczej o uzgodnienie przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu w pobliżu alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody. Pomnik przyrody został ustanowiony uchwałą rady. W uchwale wskazano określone zakazy.

Czy odstępstwo wiązałoby się z podjęciem uzgodnienia przez radę gminy?

Wójt nie chce od tych zakazów odstępować (art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody).

A jeżeli nie byłoby żadnych odstępstw od zakazów wskazanych w uchwale, to w jakiej formie należałoby dokonać uzgodnienia i czy uzgodnienia dokonuje wójt czy rada gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX