Czy odsetki od zaległości oraz koszty upomnienia z tytułu opóźnionych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami powinny być przeznaczone na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odsetki od zaległości oraz koszty upomnienia z tytułu opóźnionych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami powinny być przeznaczone na wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX